Utførende nivå

  • Det direkte rus- og kriminalforebyggende arbeidet.
  • Samarbeid mellom instanser - daglig drift