Koordineringsgruppen/koordinerende nivå – personer på mellomledernivå


Skolemøter

 • Rektor, rådgiver/sosiallærer, helsesykepleier, skolens kontaktperson fra Team Barn og Unge. Andre samarbeidspartnere inviteres inn ved behov (f.eks politi, HIPPT, barnevern).
 • Ca en gang i måneden
 • Ansvar for innkalling: Rektor
 • Agenda: Drøfte enkeltsaker tilhørende skolen og vurdere aktuelle tiltak

 

Utvida teammøter

 • Skolehelsetjenesten, Team barn og unge i Stangehjelpa, politi og barnevern
 • 4 ganger i året
 • Ansvar for innkalling: Teamleder Team Barn og unge
 • Agenda: 
  • Dele aktuell informasjon fra tjenestene
  • Dele informasjon om tendenser/utvikling/hendelser og episoder på de ulike skolene og som er av betydning for det sosiale miljøet på skolen og eventuelt i et større ungdomsmiljø
  • Ta opp saker hvor det er behov for samarbeid på tvers av tjenester
  • Planlegge og koordinere forebyggende arbeid
  • Kompetanseheving

 

SLT-møter

 • Representanter fra alle ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen, representanter fra barnevern, NAV, HIPPT, oppfølgingstjenesten, flyktningetjenesten, skolehelsetjenesten, Stangehjelpa, kommunens radikaliseringskontakt, politikontakt i Stange og forebyggende enhet i Hamar.
 • Møter 5 ganger i året
 • Ansvar for innkalling: SLT-koordinator
 • Agenda
  • Dele informasjon om tendenser/utvikling/hendelser og episoder på de ulike skolene som er av betydning for det sosiale miljøet på skolen og eventuelt i et større ungdomsmiljø
  • Løfte aktuelle fokusområder, f.eks rus, radikalisering
  • Kompetanseheving

 

Ungdomsgruppe

 • Representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene
 • Agenda:
  • Kvalitetssikring av forebyggende arbeid, tiltak, innovativt arbeid