Styringsgruppe/styrende nivå – ledere fra kommunen og politi

Politiråd

Ordfører, kommunedirektør, politi og SLT-koordinator. 

  • 5 møter i året, etter SLT-samlinger
  • Ansvar for innkalling: SLT-koordinator
  • Agenda: Politiråd har faste punkter på agendaen: Vold og overgrep mot barn, vold og overgrep i nære relasjoner, radikalisering. I tillegg tas saker fra SLT-møtet eller andre nivåer.