Nils A. Røhne åpner gallerietIldsjelene Olav Maagaard og Harald L. Johansen har et stort ønske og mål om at "småbrukerkjerringa" skal få sin ærefulle plass på sokkel. 

- Vi må ikke glemme innsatsen, men gi småbrukerkjerringene anerkjennelse, sier Harald L. Johansen. Etter at lokalene i Sparbutikken ble stengt, har foreningen nå fått flyttet inn i de kommunale lokalene i andre etasje på Herredshuset.

Nå håper de å få besøk av både barn, unge og voksen som vil se på utstillingen.

- Vi er en gjeng aktive pensjonister som har stor respekt for denne kvinnen, og vil at våre etterkommere også skal forstå og huske henne, sier Johansen.

Solbjørg Tveiten overrekker blomst til Harald L. JohansenOrdfører Nils Røhne fikk æren av å åpne galleriet, og med ei sigd kappet han sløyfa. Kultursjef Solbjørg Tveiten takket ildsjeldene for innsatsen og overrakte en blomst.