Illustrasjonsfoto MostphotosPå grunn av økt etterspørsel denne sesongen er vaksinen forbeholdt risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt. Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til disse gruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa
 • I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, personer som bor sammen med svært immunsvekkede pasienter og til svinerøktere.

Hvor kan du bli vaksinert?

Time for influensavaksinering må avtales på forhånd. Ta kontakt med fastlegen din for å avtale tidspunkt for vaksinering. Se her for oversikt over fastleger i Stange 

Stange legesenter har fastsatte tidspunkt tirsdag 13.oktober og onsdag 14.oktober for vaksinering av pasienter i risikogruppene. Se eksakte tidspunkt på www.stange.legesenter.no.

Hva koster vaksinen?

Hos fastlege vil egenandel for vaksinering være kr 50,-. For deg som har frikort, er det gratis.

Forsterket influensavaksine Fluad kommer i slutten av november

I år får beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger tilbud om forsterket influensavaksine, Fluad. Fluad har bedre effekt for eldre enn den tradisjonelle vaksinen. Enkelte hjemmeboende personer over 80 år med stort hjelpebehov vil også få tilbud om Fluad fra kommunen.

Det er viktig at de som har fått tilbud om Fluad, ikke tar den tradisjonelle influensavaksinen først.

Prioritering er viktig på grunn av koronapandemi

Risikogruppene for alvorlig influensasykdom er i stor grad de samme som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksine mot influensa beskytter ikke mot covid-19, men det reduserer sannsynligheten for å bli syk med influensa og covid-19 samtidig.

I år er det spesielt viktig at risikogrupper tar influensavaksinen, og den viktigste årsaken er at det vil forebygge at helsevesenet overbelastes av at mange blir alvorlig syke av influensa og koronavirus i samme periode.

Personer utenfor risikogruppene

Etter at vaksinering er gjennomført for risikogruppene, vil det kunne åpnes for vaksinering av andre som ønsker dette. Dersom dette blir aktuelt, blir det annonsert fra kommunen.

Smittevernregler forhindrer også smitte av influensa

- De generelle smittevernreglene vi er blitt vant med på grunn av koronaviruset, vil også bidra til å begrense smitte av influensa, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup Minsaas. Nå som befolkningen er blitt kjent med de generelle smittevernrådene, håper kommuneoverlegen at vi får en moderat influensasesong.