Denne uken la regjeringen frem endringer i de nasjonale korona-tiltakene. Regjeringen gjør enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig ber de kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

Kaija Eide Drønen- Vi er positive til at tiltakene lettes noe på nasjonalt nivå, sier kommunedirektør i Stange kommune, Kaija Eide Drønen. - De siste månedene har gitt oss viktige erfaringer i kommunen. Vi opplever at vi har rigget et apparat som fungerer godt.

Tidligere i høst erfarte kommunene i Hamarregionen hvor raskt situasjonen kan endre seg ved et lokalt smittetilfelle. 

- Jeg vil understreke viktigheten av at alle våre innbyggere tar ansvaret for å følge smittevernregler. I tida framover blir det svært viktig at alle også følger med på lokale retningslinjer, sier Eide Drønen.

Lav smitte på nasjonalt nivå

Smitten er fremdeles på et relativt lavt nivå i den norske befolkningen, men den har økt de siste ukene i flere fylker, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Vi er nå i en annen situasjon enn da vi stengte ned i mars. Kommunene har rustet opp beredskapen, og vi har mer kunnskap om koronapandemien. Det gjør at vi kan målrette tiltakene bedre slik at belastningen for den enkelte og for samfunnet blir minst mulig. Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra regjeringen.

Les mer: Flere nasjonale smitteverntiltak erstattes av lokale tiltak ved smitteutbrudd

Fra 12.oktober åpner regjeringen for følgende

  • En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.
  • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.
  • Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.
  • Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Alle med symptomer oppfordres til å teste seg

Fortsatt gjelder at alle med symptomer på luftveisinfeksjon oppfordres til å ta koronatest. Test kan bestilles her