På Blæstaddagen vil matjournalist Yngve Ekern ta for seg dyrevelferd i lys av forbrukertrender, før seniorrådgiver/veterinær i Norges Bondelag Anja Fyksen Lillehaug går inn i næringas arbeid med dyrevelferd. I første bolk blir det også foredrag om Bondens nettverk. Dette gode sikkerhetsnettet for bonden er blant annet veletablert i Nord-Østerdal, hvor foredragsholder Tore Jevnaker er stasjonert som rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

 

I del to av webinaret kommer det foredrag om dyrevelferdstiltak innen ulike produksjoner; svin, fjørfe og drøvtyggere. Her stiller fagfolk fra Norsvin, Animalia og Høgskolen i Innlandet. I tillegg til flere foredrag som tar for seg tiltak for husdyrmiljøet innendørs, vil instituttleder Morten Tofastrud holde foredrag med utgangspunkt i sin doktorgrad om kjøttfe i utmark. Tofastrud leverte sin avhandling i fjor, og disputerte sist desember.
Se komplett program nedenfor!

 

På grunn av koronakrisen blir arrangementet i år et webinar, kl 10-13 tirsdag 20. oktober. Dette gir muligheter for flere til å delta, uavhengig av geografi. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Med på her: https://inn.zoom.us/webinar/register/WN_EdWlVa5aTxyoUILqKJZxFw.

Frist for påmelding er 13. oktober.

Deltakerlenke for innlogging til selve webinaret får du på epost en time i forveien.

 

Her følger det rikholdige programmet:

09.45 – 10.00 Oppkobling og kaffe

10.00 – 10.10 Velkommen til Blæstadwebinaret – Mari Hulleberg

10.10 – 10.30 Dyrevelferd og forbrukertrender – Yngve Ekern – Matjournalist

10. 30 – 10.50 Hva gjør næringa for å bedre dyrevelferden? – Anja Fyksen Lillehaug – Norges Bondelag

10.50 – 11.10 Bondens nettverk – du er ikke alene – Tore Jevnaker – NLR Innlandet

11.10 – 11.20 Spørsmålsrunde

11.20 – 11.30 Pause

11.30 – 11.45 Miljøberikelse hos svin – Solveig Kongsrud – Norsvin

11.45 – 12.00 Miljøberikelse hos fjørfe – Guro Vasdal – Animalia

12.00 – 12.15 Husdyrmiljø for drøvtyggere – Lars Erik Ruud – Høgskolen i Innlandet

12.15 – 12.30 Oppstalling av kalv – Mari Reiten – Høgskolen i Innlandet

12.30 – 12.45 Kjøttfe i utmark – Morten Tofastrud – Høgskolen i Innlandet

12.45 – 13.00 Spørsmålsrunde og avslutning

 

Blæstaddagen arrangeres hvert år av virksomhetene som har tilhold på Blæstad i Vang utenfor Hamar. Her har Høgskolen i Innlandet campus for studier innen agronomi og landbruksteknikk. I tillegg er det etablert et landbrukssenter her, hvor Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Hedmarken landbrukskontor, Vekstra Hedemarken regnskap, Vang Almenning og Hedmark Bondelag holder hus.

Arrangører av Blæstaddagen er altså alle disse virksomhetene i fellesskap. Et av formålene med dagen er å vise fram landbruksmiljøet og kompetansen som finnes på Blæstad. Arrangementet har normalt vært en myldredag med blant annet stands og utstillinger på tunet, fagforedrag, markvandringer og debatt, og med nytt hovedtema for hvert år.

 

Leder for arrangementsgruppa er Mari Hulleberg på Hedmarken landbrukskontor. Hun kan kontaktes på mari.hulleberg@stange.kommune.no

 

Velkommen til webinar!

Solveig Kongsrud (Norsvin), Yngve Ekern (matjournalist), Anja Fyksen Lillehaug (Norges Bondelag), Morten Tofastrud (Høgskolen i Innlandet) og Tore Jevnaker (Norsk Landbruksrådgiving Innlandet) er blant foredragsholderne på Blæstaddagen.
Solveig Kongsrud (Norsvin), Yngve Ekern (matjournalist), Anja Fyksen Lillehaug (Norges Bondelag), Morten Tofastrud (Høgskolen i Innlandet) og Tore Jevnaker (Norsk Landbruksrådgiving Innlandet) er blant foredragsholderne på Blæstaddagen.