Stange kommune skal revidere sin strategiske næringsplan, som også omfatter landbruk.
I den forbindelse er vi opptatt av hva den enkelte næringsdrivende innen landbruk mener om hva
kommunen skal prioritere av oppgaver innen denne næringen fremover, samt få en evaluering av det
som er gjort av arbeid så langt.


Vi inviterer derfor til et innspillsmøte på Herredsvang, tirsdag 22. september kl 18 – 20.
Adresse: Husegutua 3, 2334 Romedal


Landbrukssjef Jørn Roar Follum og næringssjef Erik Habberstad innleder, men det meste av tiden
settes av til innspill fra de næringsdrivende med diskusjon i mindre grupper og i plenum.
Det blir litt enkel servering og også tid til litt «mingling».


Påmelding: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42455D4A76414359417340


Vi følger regelverket ift Covid-19, og må ta forbehold om endringer om smittesituasjonen skulle
endre seg. Vi sikrer også at 1-meters regelen følges og ber om at dere også følger reglene. Det vil
naturlig nok være begrensning på hvor mange vi kan slippe inn i møtet og vi ønsker derfor i
utgangspunktet påmelding for at den enkelte skal være sikret plass. Alle må uansett registreres.
For de som ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å gi elektronisk tilbakemelding i
etterkant av møtet.


Vi ser frem til et konstruktiv og interessant møte.
Vel møtt!