Kommuneoverlege Bente BjørnhaugSvært viktig å overholde karantenen   

  - Så langt har vi kun én positiv prøve i Stange i dette utbruddet, men flere i kommunen er satt i karantene, sier kommuneoverlege for Stange, Bente Bjørnhaug.  For å hindre smittespredning er det helt avgjørende at de som er satt i karantene og isolasjon overholder det, de dagene de er pålagt dette fra smitteoppsporingsteamet.    

Skoler og barnehager åpner igjen på gult nivå   

Kommuneoverlegen har vurdert det slik at skoler og barnehager kan gjenåpne på gult nivå til uka.  

Fra og med mandag vil skolene gjenåpne for alle trinn, og barnehager og skoler forbereder seg på å nedskalere til gult nivå, slik det var ved skolestart i høst.  På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.  

Helse- og omsorg  

Besøksrestriksjonene i helse- og omsorgssentrene i Stange vil også oppheves, og det vil igjen bli mulighet for at beboere på våre helse- og omsorgsinstitusjoner igjen kan få besøk. Retningslinjer for besøk fra sykehjem gjelder fortsatt. Dette innebærer blant annet at besøk skal være avtalt på forhånd, at de som har vært utenlands skal vente i 10 dager før man er på besøk, og at man skal holde avstand, minst 1 meter til den som besøkes. I tillegg vil vi anbefale at man er forsiktig med besøk om man har tilknytning til utbruddet eller har vært i situasjoner med øket risiko.  

Åpner for fritidsaktiviteter for barn og unge  

At tiltakene oppheves i dag, betyr at fritidsaktiviteter for barn og unge under 19 år kan starte igjen.   

Det samme gjelder opphevelse av arrangementsbegrensningen på maks 50 personer. Nasjonale retningslinjer er stadig gjeldende, om at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer tilstede samtidig.  

Egen sykdom og testing 

Kommuneoverlegen minner om at man må holde seg  hjemme  og melde seg til testing dersom man er syk. Dette gjelder også ved milde symptomer som sår hals eller tett nese. Dette er spesielt viktig når det er økt smitte i området. 

Risikogrupper anbefales fortsatt å utvise økt forsiktighet de neste par ukene. 

Følgende tiltak oppheves og det er igjen de samme smittevernrådene som gjelder i resten av landet:

  • Skoler og barnehager reduserer nivå for smittevern fra «rødt» til «gult»
  •  Alle fritidsaktiviteter for barn og unge under 19 år åpner
  • Restriksjoner for arrangement er tilbake til nasjonale retningslinjer: maks 200 personer kan være samlet til arrangement på offentlig sted. For private samlinger er grensen 20 personer.
  • Besøksforbud i helse- og omsorgsboliger oppheves. Tidligere begrensninger videreføres
  • Elevene som har hatt digital hjemmeundervisning skal tilbake på skolen fra mandag