Stange næringsråds næringsstøtte er det kommunale næringsfondet som ble tilført ekstra midler opp mot covid-19, mens det andre er fond gjennom Stortingets krisepakke.

- Det er kun mulig å søke på ett av fondene, og vi vil gjerne komme i kontakt med søkerne i forkant for å kunne veilede, sier næringssjef Erik Habberstad.

De to fondene har litt ulike kriterier, men som hovedregel gis det støtte til investeringer.

Les mer om fondene her;

  1. Stange kommunes næringsfond
  2. Stortingets krisepakke til næring i Stange

Begge har søknadsfrist 15. september.

Kontaktpersoner 

Forretningsutvikler Hamarregionen reiseliv og utvikling:  

Berte Sollerud Helgestad  
e-post: berte@hamarregionen.no 
995 12 512 

Næringssjef Stange kommune 
Erik Habberstad 
e-post: erik.habberstad@stange.kommune.no 
415 18 697