– Et smitteutbrudd i nabokommunen, berører naturlig nok også Stange på ulike måter, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen. – Situasjonen i regionen er uoversiktlig. Stange kommune har derfor, etter klare råd fra kommuneoverlegen, valgt å sette inn omfattende tiltak. Tiltakene gjelder i første omgang ut uka.

Tiltak i skole og barnehage

For elever på 5.-10.trinn blir det fra og med tirsdag 1.september innført hjemmeundervisning, i første omgang til og med fredag 4.september.

For barnehagene heves smittevernnivået til rødt. Barna vil bli delt inn i mindre grupper. Det er kan bli aktuelt med kortere åpningstid. Informasjon om dette gis fra den enkelte barnehage. Smittevernnivået heves også til rødt for 1.-4. trinn. Det betyr at undervisningen fortsatt foregår på skolen, men at elevene organiseres i mindre kohorter.

De videregående skolene stenges også i denne perioden.

Forskrift om midlertidig tiltak for hindre spredning av covid-19 i Stange kommune

Fritidsaktiviteter på vent

Også innenfor kultur og idrett får innstrammingene følger. Det innføres en midlertidig stopp for alle fritidsaktiviteter for barn og unge under 19 år ut uka. Dette gjelder også aktiviteter som arrangeres i andre kommuner.

Arrangementer over 50 deltakere forbys

Anbefalingen fra nasjonale helsemyndigheter er at max 200 personer kan være samlet til arrangement på offentlig sted. For private samlinger er grensen 20 personer. På grunn av det lokale utbruddet har Stange kommune tatt en beslutning om å forby arrangementer med mer enn 50 personer, både på privat og offentlig sted. Restriksjonene gjelder i første omgang til og med søndag 6. september. 

Besøksrestriksjoner i helse- og omsorgsinstitusjoner

Også innenfor helse og omsorg blir beredskapen nå hevet for å ivareta smittevernet i en uoversiktlig situasjon. Som følge av det pågående utbruddet gjeninnføres restriksjonene på besøk ved helse- og omsorgsinstitusjonene i Stange og regionen. Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å besøke beboere ved sykehjemmene, men med mulighet for unntak  ved spesielle tilfeller.

Råd til personer i risikogruppene kan du lese her