Fristen for å søke om plass i SFO er 1. mars.

Barn i 1. klasse søker SFO  -plass. Barn i 2- 4 klasse søker hvis de vil endre sin plass. I spesielle tilfeller kan barn i 5.-7. klasse tilbys å søke plass.

Søk SFO-plass og endring av plass her....

Veiledning til hvordan du søker SFO-plass