Formålet med målingene er primært generell geologisk kartlegging. Selve målingene foregår ved at helikopter flyr i Helikopter av typen Pegasusparallelle linjer i retning øst-vest med konstant høyde 60 meter over bakken.

Helikopteret bruker en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken.

De radiometriske målingene viser hvor vi finner radioaktive bergarter. Slike bergarter avgir den radioaktive gassen radon, som er et helseproblem i boliger. Radioaktive bergarter er på den andre siden gunstig med hensyn på produksjon av grunnvarme. Denne energiformen blir stadig mer økonomisk etter hvert som energiprisene stiger.

Den elektriske ledningsevnen kan karakterisere for eksempel bergarten svartskifer, som kan inneholde helsefarlige tungmetaller som tas opp av planter.


Viktige undersøkelser for kartlegging

Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien. Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved geologisk kartlegging og mineralundersøkelser. Helikoptermålinger er også gunstig ved grunnvannsundersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus og kartlegging av svakhetssoner i fjell, noe som kan være problematisk ved eventuell tunnelbygging.

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Pegasus Helicopter og en operatør fra NGU. Målingene blir avsluttet i løpet av tre uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Se kart:

Dette området i Innlandet skal kartlegges

Kontaktinformasjon: