Kontaktperson Kontaktperson:
Bjørn Andreassen,
Tlf. 401 06 565
e-post: bjo-and6@online.no
Beskrivelse A Capriccio er et sangkor stiftet i Romedal i januar 2002. Formålet for koret er å spre musikk- og sangglede ut til bygdas befolkning. Koret ønsker gjennom sine opptredener å gi befolkningen gode opplevelser.

A Capriccio deltar på ulike arrangementer som julekonserter, besøk på sykehjem, egne konserter, samarbeidskonserter med andre kor og korps i bygda og ulike festivaler m.m.
Dato oppdatert 2020-08-20