Dersom du ønsker å seksjonere eller reseksjonere en eiendom må det søkes om tillatelse til seksjonering/reseksjonering.

Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. En seksjonert eiendom er et sameie.

Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

Søknad

Skjemaer for søknad om seksjonering/reseksjonering samt veiledning til utfylling av søknadskjemaene kan lastes ned fra denne siden.  

Søknad skal følge med plantegninger av alle etasjer med avgrensing for hver seksjon. Bruken av hvert rom skal være tydelig angitt på tegningene. I tillegg skal situasjonsplan og vedtekter alltid legges ved. Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Seksjonering

Dersom man ønsker en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det rekvireres i tillegg oppmålingsforretning i eget skjema.

Reseksjonering

Søknaden skal da sendes Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange. Søknad med vedlegg skal sendes kommunen i tre eksemplarer.

Saksgang og behandlingstid:

  1. Kommune kontrollerer at mottatt søknad om seksjonering/reseksjonering fullfører vilkårene for seksjonering.
  2. Ved retting av søknaden etter § 12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt en rettet søknad.
  3. Saksbehandling etter Eierseksjonsloven § 14 kan ta opptil 12 uker.

Pris

Gebyr for seksjonering


Kontakt oss

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Sentralbordet: 62 56 20 00

E-post: post@stange.kommune.no