Ønsker du å merke grenser på nytt eller klarlegge eksisterende grenser, kan du søke om grensepåvisning. Grensene blir ikke endret, men merket på nytt eller registrert med bedre kvalitet.

Hvem kan søke:

Eier (hjemmelshaver) eller fester av eiendommen som kan søke om grensepåvisning. Annen person kan signere søknaden på vegne av en eier hvis man legger ved en fullmakt fra grunneieren.

Fullmakter må som hovedregel være i original. Se krav til fullmakt fra Kartverket.

Ved dødsbo må kopi av skifteattest eller uskifteattest følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten. Hvis du ikke har dette dokumentet må du kontakte Tingretten på Hamar

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrettifølge firmaattesten. Attesten må ikke være eldre enn ett år.

Søknad

 1. Fyll ut søknad skjema
  Søknad om oppmåling fra Stange kommune,
  Eventueltrekvisisjon av oppmålingsforretning fra Kartverket
   
 2. Kartvedlegg 
  Målsatt kart som viser hvilke grensepunkter som du ønsker påvist. Målestokk 1:500 eller 1:1000. Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning.

Saksgang og behandlingstid:

 1. Saksbehandlingstid regnes fra dato komplet søknad er levert.
 2. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §18 kan ta opptil 16 uker. Om vinteren kan behandlingstiden bli noe lengre på grunn av snø og is.
 3. Varsel sendes senest 14 dager før oppmålingsforretnings dato.  Etter oppmåling og tinglysing mottar rekvirenten matrikkelbrev.

Pris

 1. Gebyr for oppmålingsforretning, pkt.5,6

 


Kontakt oss

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Sentralbordet: 62 56 20 00

E-post: post@stange.kommune.no