Koronasituasjonen preger fremdeles hverdagen vår, og for å begrense smitte vil vi fortsette med en rekke tiltak på skolen. For elevene som er kjent på skolen fra før, vil skoledagene ved oppstart være slik de var da vi avsluttet før ferien.

FHI har utarbeidet en trafikklysmodell som viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene på rødt, gult og grønt nivå. Vi har et godt samarbeid med kommuneoverlegen i vurderingen omkring hvilket nivå vi skal følge. Her hos oss starter vi skoleåret på gult nivå.

En viktig oppgave for oss som jobber i skolen, er å sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi ogsåvære ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  1. Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
  2. God håndhygiene og godt renhold.
  3. Redusert kontakt mellom personer

 

Dette er hovedprinsippene i de ulike smittevernnivåene for skolen:

Grønt nivåSkolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.
Gult nivåHele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.
Rødt nivåElevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute.

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende. Dersom vi kommer på rødt nivå, bør man vurdere mulighet for å komme til og fra skolen på annen måte enn med skolebussen.

Informasjon til skolestartere

Elevene som skal begynne på 1.trinn kan ha følge av foresatte første skoledag. Møtestedet er utendørs og i oversikten under ser du hvilket tidspunkt som gjelder for din skole. Resten av skoledagen gjennomføres i tråd med smittevernreglene når det gjelder hygiene, renhold og redusert kontakt. Dette organiseres ulikt fra skole til skole på bakgrunn av lokale forhold knyttet til størrelse og elevtall. Dere vil derfor få mer informasjon om dette direkte fra skolen.

NB!
Dersom noen er syke, skal de ikke møte på skolen før de er symptomfri. Gi i så fall beskjed til skolen. Dette er det aller viktigste smitteverntiltaket vi har.

Oppstartstider første skoledag:

SkoleTrinnOppstart
Arstad2.-7. trinn0830
 1. trinn0900
Breidablikk2.-7. trinn0825
 1. trinn0900
Espa2.-7. trinn0830
 1. trinn0930
Hoberg2.-7. trinn0825
 1. trinn0900
Solvin2.-7. trinn0830
 1. trinn0900
Stange2.-7. trinn0830
 1. trinn0930
Tangen2.-7. trinn0830
 1. trinn0930
Vallset2.-7. trinn0800
 1. trinn0900
Åsbygda1.-7. trinn0815
UngdomsskoleneAlle trinn0830
ÅOA 0900