vinter på TingvoldtorgetKontakten har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse med ett år + ett år.

Det er gjort en del endringer i kontakten siden siste anbudsrunde i 2015, og det er derfor viktig at både eksisterende og nye leverandører setter seg inn i anbudet og kravene så snart som mulig.

Blant endringene er nye regler for levering av tilbud. Alt skal nå foregå elektronisk via Mercell. Et system som er gratis for leverandører, men som er påkrevd å benyttes gjennom regelverket for offentlige anskaffelser.

Det er også gjort noen justeringer i rodene og justeringer i selve kontraktkravene.

Anbudet vil bli tilgjengelig i Mercell i uke 29.

Stange kommune håper du tar deg tid til å lese anbudet, og vi håper på et tilbud fra nettopp deg!!