Har du spørsmål, kan du kontakte Bane NOR via:

Du kan også lese mer om lese mer om grunneiere og grunnerverv på Bane NORs nettsider: https://www.banenor.no/Prosjekter/grunneiereoggrunnerverv/.

På grunn av ferieavvikling, opplyser Bane NOR at det kan ta noe tid å besvare spørsmål.