GillundstrandaHvert år i badesesongen tar vi vannprøver ved seks badeplasser langs Mjøsa. I år ble de første prøvene tatt 19. juni på grunn av den rekordtidlige sommervarmen. Målekriteriene kan du se nærmere forklart i tabellen under. 

Første prøvetagningsrunde viser god vannkvalitet for badeplasser i Stange. 

Flommen kan gi noe drivved og rusk i vannet, så vær litt oppmerksom på det.

Ellers er det bare å fortsette å nyte det gode badeværet!

Her an du sjekke badetemperaturen flere steder i Innlandet.

Jevnlige målinger

Badevannet vil måles flere ganger gjennom sommeren på følgende datoer: 6. juli, 20. juli, 3. august og 17. august.

Målekriterier

Parameter

God

Mindre god

Ikke akseptabel

E.coli/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

IE (intestinale enterokokker)/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

 

Badeplassene som er sjekket

1. Sandvika Vel, brygge

E.coli/100ml

24

 

IE/100ml

88

2. Hias, Nordsveodden

E.coli/100ml

4

 

IE/100ml

23

3. Gillundstranda, Nord

E.coli/100ml

5

 

IE/100ml

1

4. Gillundstranda, Syd

E.coli/100ml

4

 

IE/100ml

2

5. Tangen, Gravika

E.coli/100ml

7

 

IE/100ml

37

6. Harasjøen

E.coli/100ml

2

 

IE/100ml

9

Forklaring på begreper

  • E. coli:Tarmbakterier (E. coli). Dette er bakterier som indikerer fersk avføring fra mennesker eller pattedyr.
  • Intestinale enterokokker (IE): Denne bakterien overlever lenger i vann enn TKB/Ecoli.  Hvis man påviser intestinale enterokokker i vannet, men ikke TKB/E.coli, er det et varsel om at virus fortsatt kan være til stede i vannet, siden virus fra avføring vanligvis overlever lenger i vann enn TKB/Ecoli. Indikatorbakterien har erstattet den tidligere brukte ”fekale streptokokker”, men den praktiske betydningen er den samme.

www.folkehelseinstituttet.no