Stange kommune kontrollerer badevannskvaliteten ved seks badeplasser i badesesongen.

Vannprøver tatt 7. og 29. juni viser god vannkvalitet for badeplasser i Stange. Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst på bakgrunn av hvor mye tarmbakterier (E.coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker og dyr.Målekriteriene kan du se nærmere forklart i tabellen under. 

Oppdatert 9.juli:
Vær uansett oppmerksom på om det kommer blågrønnlager inn mot land - da frarådes det bading der vannet er synlig grønt. Kommunen overvåker denne situasjonen gjennom helga, da det fredag 9. juli er observert blågrønnalger enkelte steder i Mjøsa.

Her kan du sjekke badetemperaturen flere steder i Innlandet.

 

Målekriterier

Parameter

God

Mindre god

Ikke akseptabel

E.coli/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

IE (intestinale enterokokker)/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

 

Badeplassene som er sjekket

Badeplass 7. juni29. juni

1. Sandvika Vel, brygge

E.coli/100ml

11

2

 

IE/100ml

3

<10

2. Hias, Nordsveodden

E.coli/100ml

3

<1

 

IE/100ml

2

<10

3. Gillundstranda, Nord

E.coli/100ml

6

1

 

IE/100ml

1

10

4. Gillundstranda, Syd

E.coli/100ml

2

<1

 

IE/100ml

1

<10

5. Tangen, Gravika

E.coli/100ml

<1

3

 

IE/100ml

<1

20

6. Harasjøen

E.coli/100ml

32

2

 

IE/100ml

2

<10

Forklaring på begreper

  • E. coli:Tarmbakterier (E. coli). Dette er bakterier som stammer fra mennesker eller pattedyr.
  • Intestinale enterokokker (IE): Denne bakterien overlever lenger i vann enn TKB/Ecoli.  Hvis man påviser intestinale enterokokker i vannet, men ikke TKB/E.coli, er det et varsel om at virus fortsatt kan være til stede i vannet, siden virus fra avføring vanligvis overlever lenger i vann enn TKB/Ecoli. Indikatorbakterien har erstattet den tidligere brukte ”fekale streptokokker”, men den praktiske betydningen er den samme.

www.folkehelseinstituttet.no