Handlingsplan for klima og energi er en handlingsdel til kommunens energi- og klimaplan. Ved vedtak er klimaplanen innlemmet i kommuneplanens samfunnsdel og således løftet opp på kommuneplannivå.

Dette er en høring, og Stange kommune ønsker innspill fra privatpersoner, lag, foreninger og andre som ønsker å uttale seg om kommunens klimaarbeid.

Innspill og spørsmål til handlingsplanen kan rettes til: post@stange.kommune.no

Eller:

Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange

Høringsfristen er 1. september 2020.

Les mer om planen her....