Endringer du må merke deg:

  • Den midldertidige luftveislegevakta skifter, samtidig med flyttingen  fra Vikingskipet, navn til Luftveispoliklinikken. Denne vil ha åpningstid på hverdager fra klokka 9.00 til 19.00 og skal håndtere de luftveispasientene som henvises fra fastlegene.
  • All koronatesting for de fire kommunene i Hamarregionen vil skje på Luftveispoliklinikken. Alle som ønsker å bli testet, tar kontakt med sin fastlege. Fastlegen vurderer behovet og melder de som skal testes til luftveispoliklinikken. Luftveispoliklinikken sender ut sms med oppmøtetidspunkt og aktuell inngang til den som skal testes. Man mottar negative prøvesvar via sms. Hvis man tester positivt, blir man oppringt fra kommunens helsetjeneste. 
  • Interkommunal koronatelefon legges ned fra 22. juni. Informasjon om koronarelaterte spørsmål, karantene, regeleverk med mer, kan søkes på helsenorge.no eller fhi.no. Hvis du ikke finner svar her, kan du ringe FHI sin publikumstelefon 815 55 015. Denne telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30. Kommunenens informasjonssenter kan svare på spørsmål som ikke er helserelatert i sin åpningstid. Det er også mye informasjon tilgjengelig på kommunens koronaside.

Ikke møt opp på Luftveispoliklinikken uten avtale!

Dersom plagene ikke er akutte, skal dui første rekke kontakte fastlegen din på dagtid. Fastlegen vurderer om tilstanden krever legeundersøkelse. Hvis det dreier seg om luftveissymptomer, og fastlegen mener det er nødvendig med legetilsyn, vil fastlegen ringe den nyetablerte poliklinikken og avtale oppmøtetid.

Utenfor fastlegens åpningstid, skal du ringe legevakta på 116 117. Legevakta vil da gjøre en avtale om eventuell legekonsultasjon og avgjøre hvor denne skal skje.

  • Det er viktig at ingen møter på legevakta uten at det er avtalt med fastlegen eller 116 117.
  • De som har fått avtale om å møte opp, må vente på tur utenfor i egen bil. Dette er for å minske faren for smitte.
  • Alle som trenger akutt hjelp, skal ringe 113.

Om legevakt for øvrig

Legevakta i akuttmottaket på sjukehuset vil driftes som normalt gjennom sommeren og flytte til Åkershagan etter 1. september. Utenom luftveispoliklinikkens åpningstider, vil alle luftveispasienter tas imot i bygget ved siden av sjukehuset; der Sagatun barnehage lå tidligere. (Uren sone legevakt.) Husk: Legevakta nås alltid på nasjonalt nummer 116 117 - og du blir satt til legevakta nær deg.