Dette er informasjon som er lett tilgjengelig på Helsedirektoratets sider, og vi ber om at man søker opp dette selv. Kommuneoverlegene må prioritere helsefaglig arbeid for regionen.

Her finner du veiledere for en rekke saker på Helsedirektoratets side:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Her finnes veiledere om f.eks:

 • arrangementer, gruppestørrelser og avstand
 • idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner
 • reiser og kollektivtransport
 • barnehager og skoler
 • næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø,
 • besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner,
 • smittevernutstyr, testing, isolasjon,
 • smitteoppsporing og karantene
  • Bransjestandarder i ulike bransjer ( Se hjemmesidene til Norsk musikkråd, Norges idrettsforbund, NHO reiseliv, Norges bondelag osv)
  • Folkehelseinstituttet og helsenorge.no
  • Nasjonal koronatelefon 815 55 015


Arrangører er ansvarlig

Kommunoverleger er ikke en godkjenner for ulike arrangementer eller smitteråd. Det er arrangør som er ansvarlig for å finne frem til, lage instrukser og sørge for at alle myndighetens råd følges.

Ved behov for å konferere med fagfolk, kan du kontakt med Stange kommune, post@stange.kommune.no eller telefon 62562000.

Se mer om Samfunnsmedisinsk enhet her