Det ble holdt en enkel, men høytidelig kunståpning med barna i fokus. Barna innledet åpningen med sang, og hadde også laget tegninger til kunstneren som de fikk overrekke. Deretter var det tid for taler, før ordfører Nils A. Røhne og Olava Jørandrud Sveen, en av ungene i barnehagen, avduket kunstverket. Barna fikk god tid til å diskutere kunstverket med kunstner Gunn Harbitz og kunstkonsulent Kathrine Berg, og det var mange som hadde noe de ville si. På spørsmål om hva skulpturen kunne ligne, var både elefant, hval, løve og sjiraff blant forslagene.

- Det er opp til dere, publikummet, å bestemme hva kunstverket skal være, sa kunstneren, som kunne fortelle at tittelen «In situ» betyr «et sted der noe finnes».

Bilde: Kunstkonsulent Kathrine Berg (t.v.) og kunstner Gunn Harbitz ved skulpturen "In situ" i Nedre Tømte barnehage.


Offentlig kunst

Stange kommune har et kommunestyrevedtak fra 1989 om at det ved alle offentlige byggeprosjekter skal avsettes 0,5 prosent eller mer av byggebudsjettet til kunst. Utvelgelsen tas av en kunstkomité bestående av representanter fra eiendomsavdelingen, kultur og virksomheten hvor kunstverket skal plasseres. Komitéen innhenter kunstfaglig ekspertise via Fagutvalg for offentlig kunst, som utnevner en kunstkonsulent som bistår arbeidet. Kunstkonsulenten kommer blant annet med forslag til kunst og kunstnere basert på komitéens ønsker og den summen man har til rådighet. Kunstkomitéen for Nedre Tømte barnehage har bestått virksomhetsleder barnehager Sigrid Håkonsen, styrer i Nedre Tømte barnehage Marthe Nordsveen, prosjektleder eiendom Krister Skjærbekk, assisterende kultursjef Bente Myhr og kulturkonsulent Nina Halvorsen. Det er kunstner Kathrine Berg som har bistått prosjektet som kunstkonsulent.

- Arbeidet ble innledet med en befaring i barnehagen i høst. Det var fra barnehagens side ønskelig med et kunstverk utendørs, og gjerne noe som på en eller annen måte kunne aktivisere barna. «In situ» var det aller første kunstverket vi så på. Vi var innom mange alternativer, men kom hele tiden tilbake til denne skulpturen. Når vi fant ut av skulpturen ikke bare var til salgs, men til en pris som passet vårt budsjett, så var valget tatt, sier Kathrine Berg.

- Skulpturen komplimenterer det moderne bygget som Nedre Tømte barnehage er. Skulpturen har en overraskende myk overflate, som vil endre seg i takt med vær og temperatur. I tillegg har den et uttrykk og et formspråk som skaper undring og assosiasjoner hos barna, sier Marthe Nordsveen.

 

Funnet sitt hjem

Gunn Harbitz jobber med stedspesifikke kunstprosjekter der stein fungerer som hovedmateriale. I sine prosjekter låner Harbitz former fra naturen. Skulpturene kan beskrives som forflytninger mellom natur og kultur, der bearbeidet overflate står i kontrast til ubehandlet materiale (kilde: Dropsfabrikken).

- Det er fem år siden «In situ» ble laget. Skulpturen er laget av gabbro, en steinart som det finnes mye av i bakken her omkring. Derfor føler jeg at skulpturen nå har kommet hjem, avslutter Harbitz.

 

Kunstner og kunstkonsulent samtaler med barna skulpturen "In situ".  Bilde: Kunstner og kunstkonsulent samtaler med barna om skulpturen
"In situ".