Dette er i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10. Formålet med planforslaget er i hovedsak en omregulering fra fritidsboliger til kombinert formål fritidsboliger og anleggsformål, som vil åpne opp for utleie og en mer kommersiell bruk av bebyggelsen. 

Planforslaget ligger også på siden PlanDialog, og i papirversjon i rådhuset i seks uker.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes via kommunens PlanDialog, eller til: Postboks 214, 2336 Stange og post@stange.kommune.no innen 24.07.2020.