Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Regjeringen har åpnet for at beboere som er vaksinert mot covid-19 kan ha fysisk kontakt. Vaksinen gjør at det er betydelig mindre risiko for å få covid-19 med symptomer, men covid-19 kan ikke utelukkes helt selv om man er vaksinert.

I Stange er de fleste beboerne i helse og omsorgssentrene vaksinert, men vi har også beboere som ikke er vaksinert. I tillegg er få av de ansatte vaksinert. Derfor er det nødvendig at besøkende tar hensyn og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Ved besøk til beboere som ikke er vaksinerte gjøres det individuelle vurderinger med tanke på sårbarhet for smitte og risiko for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19. 

Besøkende som bor i andre områder enn Hamarregionen, følger egne lokale retningslinjer som til enhver tid er gjeldende der de bor.

 

Nye  nasjonale anbefalinger (25. mars 2020)

 • Maks to gjester på besøk.
 • En meter har blitt til to meter. 
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Retningslinjer for besøk ved helse og omsorgssentre:

 • Besøk må ikke lenger avtales med sykehjemmet i forkant.
 • Sykehjemmet kan allikevel innføre regel om å avtale besøk hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
 • Besøk gjennomføres fortrinnsvis på pasientens rom, da vi har både vaksinerte og ikke vaksinerte beboere. 
 • Hvis både beboeren og den besøkende er fullvaksinerte, kan de ha fysisk kontakt. Men den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte.
 • Vaksinerte beboere kan ha nærkontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende - de samme over tid. Men den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. For nærmere beskrivelse se FHIs nettsider.
 • Opphold i fellesareal kan tillates dersom det er mulig å påse at besøkende holder minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
   

Dette gjelder fortsatt:

 • Besøkende skal registrere seg, slik at man har oversikt ved eventuell smittesporing.
 • Ingen må komme på besøk hvis man er syk. Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.
 • De ansatte er behjelpelige med å ordne digitale møter mellom beboere og pårørende. Dette kan være et godt og trygt alternativ, situasjonen tatt i betraktning.
 • Vær oppmerksom på at ulike institusjoner kan vurdere besøk litt forskjellig da arealer og mulighet for å holde avstand, kan variere. Det gjøres alltid individuelle vurderinger.

 

Besøk ved omsorgsboliger og trygdeleiligheter

 • Husk god håndhygiene
 • Ikke dra på besøk hvis du er syk. Det gjelder også ved milde symptomer som sår hals eller tett nese.
 • Besøk registreres for å gjøre eventuell smittesporing lettere
   

Ved spørsmål, ta direkte kontakt med aktuell avdeling/virksomhet
 

Smittesituasjonen i samfunnet avgjør hvordan besøk kan gjennomføres. Vær oppmerksom på at nye smittevernregler ved den enkelte institusjon kan endre seg raskt. 

Mer informasjon

Helsenorges nettside om besøk i institusjoner
Helsedirektoratets veileder for besøk