Illustrasjonsfoto: MostphotosHvis du har vært på utenlandsreise, inkludert reiser i Norden, skal du vente 10 dager etter hjemkomst før du kan komme på besøk til helse- og omsorgsssentrene.


Beboere i helse og omsorgssentre er en sårbar gruppe som skal beskyttes mot smitte av Covid-19. Beboere kan, på grunn av sin helse- og sykdomstilstand, ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronavirus. For å beskytte sårbare beboere mot smitte, er det nødvendig at besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner vurderes og avtales i forkant, samt registreres. Det er også viktig å hindre smitte til ansatte.

Smitte i samfunnet avgjør hvordan besøk kan gjennomføres. Vær oppmerksom på at nye smittevernregler ved den enkelte institusjon kan endre seg raskt. 

 • Krav om forsvarlighet vil alltid ligge til grunn ved vurdering av besøk 
 • Alle besøkende skal være uten symptomer
 • Besøkende må overholde retningslinjer om avstand og god håndhygiene.
 • Besøkende må gi beskjed til institusjonen hvis de blir syke i løpet av 48 timer etter besøk. 

 

Besøk ved helse- og omsorgssentrene (institusjonene)

Hvis du har vært på utenlandsreise, inkludert reiser i Norden, skal du vente 10 dager etter hjemkomst før du kan komme på besøk.

Ellers gjelder følgende for besøk:

 • Alle besøk må være avtalt på forhånd
 • Hold deg hjemme hvis du er syk, også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese
 • Utfør håndhygiene før og etter besøk
 • Besøk bør foregå fortrinnsvis utendørs, så langt det lar seg gjøre
 • Besøk skal ikke foregå i fellesarealer
 • Hold minimum 1 meters avstand (helst 2)
 • Du kan ha med gaver og blomster, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer det
 • Hvis du har med mat, bør alle vaske hendene før dere spiser.

 

Besøk ved omsorgsboliger

For å beskytte beboerne anbefales på det sterkeste at pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise, ikke kommer på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Anbefalingen gjelder også reiser i Norden.

 • Besøk ved ordinære omsorgsboliger kan gjennomføres etter eget ønske i den enkeltes leilighet eller utendørs, ikke i fellesarealer
 • Besøkende ved Vallset bofellesskap og omsorgsboligene tilknyttet Stange helse- og omsorgssenter bes ta kontakt i forkant og avtale besøk

Ikke dra på besøk hvis du er syk. Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.

Ved spørsmål, ta direkte kontakt med aktuell avdeling/virksomhet

Veileder fra Helsedirektoratet - oppdatert 1. juni.