Illustrasjonsfoto: MostphotosSe egne retningslinjer som gjelder t.o.m. 18. januar ......

Beboere i helse og omsorgssentre er en sårbar gruppe som skal beskyttes mot smitte av Covid-19. Beboere kan, på grunn av sin helse- og sykdomstilstand, ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av koronavirus. For å beskytte sårbare beboere mot smitte, er det nødvendig at besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner vurderes og avtales i forkant, samt registreres. Det er også viktig å hindre smitte til ansatte.

Det er i perioder ønske om mye besøk på helse- og omsorgssentrene. Vi ønsker i dialog med pårørende å kunne legge til rette for at besøk kan gjennomføres. 

De nasjonale retningslinjene om å begrense nærkontakter gjelder også for våre beboere, og vi ser at noen av beboerne har mange nærkontakter som følge av besøk av venner og familie. 

Smitte i samfunnet avgjør hvordan besøk kan gjennomføres. Vær oppmerksom på at nye smittevernregler ved den enkelte institusjon kan endre seg raskt. 

 • Krav om forsvarlighet vil alltid ligge til grunn ved vurdering av besøk 
 • Alle besøkende skal være uten symptomer
 • Besøkende må overholde retningslinjer om avstand og god håndhygiene.
 • Besøkende må gi beskjed til institusjonen hvis de blir syke i løpet av 48 timer etter besøk. 

Besøk ved helse- og omsorgssentrene (institusjonene)

I forbindelse med pågående vaksinasjon av sykehjemsbeboere, er det ønskelig å redusere sannsynligheten for karantenesituasjoner. Vi vil derfor anbefale følgende besøksregler på sykehjem fram til vaksinering (dose 2) er gjennomført:

 • Antall besøkende og hyppighet av besøk bør begrenses. Det må gjøres individuelle vurderinger.
 • Det frarådes at beboere reiser ut fra sykehjemmet på permisjon/besøk.
 • Besøkende bør bruke munnbind OG holde minst 2 meter avstand til den de besøker.

Hvis du har vært på utenlandsreise, inkludert reiser i Norden, skal du vente 10 dager etter hjemkomst før du kan komme på besøk.

Ellers gjelder følgende for besøk:

 • Alle besøk må være avtalt på forhånd
 • Hold deg hjemme hvis du er syk, også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese
 • Utfør håndhygiene før og etter besøk
 • Besøk bør foregå fortrinnsvis utendørs, så langt det lar seg gjøre
 • Besøk skal ikke foregå i fellesarealer
 • Hold minimum 2 meters avstand 
 • Du kan ha med gaver og blomster, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer det
 • Hvis du har med mat, bør alle vaske hendene før dere spiser.

 

Besøk ved omsorgsboliger

For å beskytte beboerne anbefales på det sterkeste at pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise, ikke kommer på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Anbefalingen gjelder også reiser i Norden.

 • Besøk ved ordinære omsorgsboliger kan gjennomføres etter eget ønske i den enkeltes leilighet eller utendørs, ikke i fellesarealer
 • Besøkende ved Vallset bofellesskap og omsorgsboligene tilknyttet Stange helse- og omsorgssenter bes ta kontakt i forkant og avtale besøk

Ikke dra på besøk hvis du er syk. Det gjelder også ved helt milde symptomer som sår hals eller tett nese.

Ved spørsmål, ta direkte kontakt med aktuell avdeling/virksomhet

Veileder fra Helsedirektoratet