Illustrasjonsfoto: MostphotosSmitte i samfunnet avgjør hvordan besøk kan gjennomføres, og det er derfor viktig å være oppmerksom på at nye smittevernregler ved den enkelte institusjon kan endre seg raskt. 

  • Krav om forsvarlighet vil alltid ligge til grunn ved vurdering av besøk.
  • Alle besøkende skal være uten symptomer og må gi beskjed til virksomheten/avdelingen hvis de blir syke i løpet av 48 timer etter besøk.  

Besøk ved omsorgsboliger

Besøk ved ordinære omsorgsboliger kan gjennomføres etter eget ønske i den enkeltes leilighet eller utendørs, ikke i fellesarealer. 

Besøkende ved Vallset bofellesskap bes ta kontakt i forkant og avtale besøk.

Ved omsorgsboligene ved Stange helse- og omsorgssenter gjelder samme retningslinjer som ved helse og omsorgssentrene, pga tilknytning til institusjonstjenesten.

Besøk ved helse- og omsorgssentrene (institusjonene)

Beboere i sykehjem er en sårbar gruppe som skal beskyttes mot smitte av Covid19.

Dette er gjeldende regler:

  • Alle besøk må være avtalt
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Utfør håndhygiene før og etter besøk
  • Besøk bør foregå fortrinnsvis utendørs, så langt det lar seg gjøre.
  • Hold minimum 1 meters avstand (helst 2)
  • Gaver og blomster kan medbringes

Ved spørsmål, ta direkte kontakt med aktuell avdeling/virksomhet

Veileder fra Helsedirektoratet - oppdatert 2. juni.