Flomberedskap i Stange

Stange kommune følger utviklingen nøye, og er godt forberedt på en flom. Vi oppdaterer denne siden kontinuerlig.

Lenke til flomkart

Her vises hvordan en høyere vannstand i Mjøsa vil påvirke områdene i Stange

Vannstand i Mjøsa

Glammen og Laagens brukseierforening har siden 1958 målt daglig vannstand i Mjøsa fra 1. mai til 31. august. (klikk på bildet for å se det større)

Grafikk utarbeidet av Egil M. Kristiansen

Flomtopper i Mjøsa

Flomhøyder i Mjøsa

M.o.h.Lokal høyde (m) 
117,690Mjøsas nullpunkt
119,331,64Lavest regulerte vannstand
122,945,25Høyest regulerte vannstand
123,015,35Flomtopp 11. juni 2016
123,265,57Flomtopp 11. juli 2015
123,455,77Flomtopp 16. juni 2017
123,645,95Flomtopp 15. juni 2019
123,996,30Flomtopp 1. juni 2014
124,006,35Strandpromenaden på Koigen ligger på ca. 124,00
124,356,66Flomtopp 18. mai 2018
124,426,73Flomtopp 17. juni 2011
124,496,80Flomtopp 5. juni 2013
125,637,94Flomtopp 12. juni 1995

Forebyggende tiltak i kommunen:

  • Kommunene har identifisert steder som er særlig utsatt ved flom. Sjekker sluk og stikkrenner slik at disse er åpne. 
  • Det blir befaringer på kritiske, flomutsatte punkter
  • Det har i lengre tid blitt jobbet med planer for hvordan håndtere aktuelle flom-hendelser. 
  • Varslingslister oppdateres og Fylkesmannen orienteres om arbeidet og situasjonen.
  • Informasjon til presse, samarbeidspartnere og befolkning for øvrig vil gå ut ved hendelser av betydning 

Hva du som privatperson kan gjøre for å forberede deg på flom:

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været og følg med på NVEs flomprognoser
  • Hold alle avløpsveier som kummer, kulverter og lignende åpne når det blir varmere i været og snøsmeltingen i høyden starter for alvor. 
  • Kontakt ditt forsikringsselskap ved behov. Eventuelle skader som kommer på egen eiendom, er en sak man må melde inn til eget forsikringsselskap. I den utstrekning kommunen eller annen myndighet er involvert i årsakssammenhengen, vil vedkommende forsikringsselskap ta kontakt med kommunens forsikringsselskap for regresskrav.

Lenker

Les mer om flom og vannføring og se flombilder her....