Stolpejakten 2020Mandag 1. juni kan du starte jakten på årets 50 stolper i Stange kommune. Kartet kan hentes på rådhuset fra 28. mai. Kartet blir også delt ut til alle barnehager og skoler, samt sendt til alle husstander før sommerferien. Stolpene i årets jakt er fordelt på disse tre områdene:

  • Område rundt Stangehallen (åtte stolper)
  • Store Ree-marka (20 stolper)
  • Kvennstugua/Fossberget (22 stolper)

Stolpejakten er merket med vanskelighetsgrad i kartet, og du kan registrere at du har vært ved posten på tre forskjellige måter.

  1. Ta med deg kartet ut på stolpejakt, og noter bokstavkodene på stolpene du finner i tabellen ved siden av kartutsnittet. Når du kommer hjem kan kodene registreres på stolpejakten.no
  2. Last ned "Stolpejakten"-appen gratis til din smart-telefon. Skann QR-koden på stolpen. 
  3. Ta med deg kartet ut på stolpejakt og noter bokstavkodene på stolpene du finner. Send inn ditt kart til Stange kommune, kultur og fritid, postboks 214, 2336 Stangen innen 1. november.

Stolpejakt-appenAlle som deltar på Stolpejakten 2020 - Stange er med i trekning av gavekort. Trekningen skjer i november og vinnerne kontaktes.

- Dette er andre året på rad at det arrangeres Stolpejakten i Stange, sier koordinator fra idrett og friluftsliv Line Kongssund. Kanskje vi klarer å slå rekorddeltagelsen fra 2019 på totalt 2.058 stolpejegere, og nesten 47.000 registrerte besøk. 

Stolpejakten går ut på å finne stolper med ulik vanskelighetsgrad i ulike kommuner, hele 42 kommuner deltar i Innlandet 2020. Tilbudet i Stange er et supplement til turtilbud som allerede finnes, som «10 turer i Stange,» turorientering, og alle merkede turstier gjennom turistforeningen og andre turstilag.

Samarbeidsprosjekt

Avhengig av frivilligheten, det offentlige og det frivillige sammen – «er vi flere, får vi til mere!»
O-lagets fagkunnskaper med kart og postlegging, NAV-arbeidsgruppe som lager stolper og setter ut, Kvennstugua bygdetun og turstier finner stolpesteder i sitt nærmiljø, Tjukkasgjengen går turer og holder øye med stolpene, Idrettsrådet heier på aktivitet for alle, uorganisert aktivitet er også viktig – fysisk aktivitet er et felles mål, og orientering er en livreddende aktivitet!

- Vi er helt avhengig av velvillige grunneiere og stolpejegere som respekterer privat eiendom og ikke parkerer på, eller beveger seg over dyrket mark. Bruk anviste parkeringsplasser og unngå kjøring helt fram til stolpene, sier Kongssund. Hun påpeker også at folkehelse er en av fire hovedsatsningsområder i Stange kommune, og ønsker alle god tur på Stolpejakt fra 1. juni.