appen smittestoppAnonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak. Du som laster ned og bruker Smittestopp-appen, vil etter hvert også få en SMS hvis du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere som senere får påvist koronaviruset. Via meldingen får du råd om hva du bør gjøre for å begrense videre smitte.

Les mer om appen på denne siden