Utegrupper starter 11. mai

Vi får likevel starte opp igjen med utegrupper med maks 5 deltakere. De er med kombinasjon kondisjon, styrke og uttøyning. Disse skal vi kjøre mandag og torsdag fra 11. mai.

Ønsker du å delta eller vil høre mer om opplegget ta kontakt med frisklivssentralen på telefon 46928010.