Når regjeringen nå åpner for at det kan avholdes arrangementer med opptil 50 personer, gjelder dette samlinger som har en ansvarlig arrangør som kan ivareta at reglene om minimum én meter avstand mellom mennesker overholdes.

For private samlinger er rådet fortsatt fem personer, men nå med én meters avstand.