Kartet kan hentes utenfor Stange rådhus i åpningstiden 08.45-15:30

– Det er Turstilag i Stange kommune som gjør merking til postene på dugnad hvert år, noe vi setter stor pris på og som er et supert tiltak for folkehelsen, sier koordinator for idrett og friluftsliv Line Kongssund. Det er viktig å merke seg at vi ikke har noen helhetlig merking, da dette gjøres fra år til år. Den enkelte turgåer har et eget ansvar for å finne fram, med hjelp av noe tilrettelegging. Vi anbefaler å bruke eget kart i tillegg, f.eks. Turkart - Stange (1:50 000), og/eller digitale kart på UT, sier Kongssund.

MuslibenkenKoronatiltak på tur

I år blir det noen tilpasninger for at turene skal være trygge og smittefri. Derfor er det ikke klippetenger i bøttene i år. Det er viktig at du HOLDER AVSTAND – både underveis på turene og på postene.

- Vi kommer fortsatt til å ha tykte kart/brosjyrer, som kan hentes på rådhuset og som legges på sentrale steder i Stange. Vi oppfordrer i størst mulig grad til å bruke «SjekkUT-appen.» Du kan også ha med penn for å notere koden som står på bøtta, uten å ta på bøtta. Det aller viktigste er at du selv holder deg oppdatert på helsemyndighetenes råd, sier Line.

 Alle som leverer sine kort og/eller registrerer sine turer er med i trekningen om ulike turpremier 

Alle barn/unge til om med 16 år, som har vært på minst 6 turer og leverer kort og/eller registrer turer får dagskort til Ankerskogen svømmehall.

Les mer om turpostene i Stange her.

B-B-G-S

B - Bål
I Norge og Stange har vi generelt bålforbud i perioden 15. april til 15. september.
Dette betyr at det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av skog og annen utmark. Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår.

B – Båndtvang
Alle hunder skal av hensyn til vilt (og andre dyr- og mennesker) holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt i perioden 1. april til 20. august. Hunden skal også generelt holdes i bånd hvor det er beitende bufe eller tamrein. Utenom båndtvangstiden skal selvfølgelig også hunden alltid være under eiers kontroll, og følges på forsvarlig måte.

G – Grunneier
Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Vi må allikevel aldri glemme at det er en grunneier som faktisk er eier av grunneiendommen. Viktig: Allemannsretten er begrenset. Vi har ikke krav på å gjøre som vi vil og hvordan vi vil. Bare når det skjer hensynsfullt og varsomt, kan enhver ferdes fritt i utmark. Denne grunnleggende begrensningen kommer til uttrykk flere steder, her referert til friluftsloven § 11:
«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.»

S – Søppel
En god huskeregel for oss alle er; «ta med ut av skogen – det du tar med inn i skogen!» En annen kan være; «bruk hodet – vi har bare en klode!» Vi er mange som ferdes i skog og mark, både på to – og fire bein, vis hensyn, ta ansvar – søppel hører ikke til i naturen. Ta med en ekstra pose i sekken, og ta med deg søpla hjem, for sortering der. GOD TUR!

Se turposter i Løten, Hamar og Ringsaker her (hht.no)

Råd for smitteverntiltak i organisert friluftsliv i Løten, Stange, Hamar og Ringsaker


Se også:

Digitale turposter som ble lansert i påsken (tilgjengelig til 10. juni)