I forbindelse med Stange kommunes korona-pakke til næringslivet ble det vedtatt at betaling av eiendomsskatt for næringseiendommer har fått utsatt betalingsfrist for 1. termin til 31. august, og 2. termin til 15. desember. 

Vi beklager at det i fakturaen for første termin står frist 21. mai for næringseiendommer. Alle bedrifter dette gjelder, vil få informasjon, og skal forholde seg til forfallsdato 31. august. 

For bolig- og fritidseiendommer er det ingen endring i betalingsfristen.

Dersom du har utfordringer med å betale tilsendt faktura fra Stange kommune ber vi deg ta kontakt med vår regnskapsavdelingen for å få betalingsavtale. Henvendelse kan sendes på mail Faktureringsavdelingen@stange.kommune.no eller det kan tas kontakt på telefon 62562000.