Illustrasjon MostphotosFolkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet «Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020». Veilederen gir konkrete råd om tiltak som skal gjennomføres i skolene for å sikre godt smittevern.

– Den første tiden vil bli annerledes. For å ivareta smittevernreglene på en forsvarlig måte, vil organisering og omfang av skoledagen bli noe endret. Dette vil foreldrene få informasjon om direkte fra sin skole, sier konstituert kommunalsjef for oppvekst Heidi Midtlien

– Barn og voksne trenger tid til å forstå og venne seg til den nye skolehverdagen. Inndeling i mindre grupper/kohorter, slik helsemyndighetene gir føringer for, krever økt bemanning. I den første uka fra 27.04 til 30.04, vil derfor ordinær åpningstid i SFO være fra 08.15 – 15.30.

Torsdag 30. april er planleggingsdag og elevfri dag for skolene, jfr skoleruta. SFO er åpen denne dagen.

Foreldre med samfunnskritiske funksjoner hvor åpningstiden i SFO blir utfordrende, kan ta kontakt med skolen for avtale om eventuelt utvidet tilsyn. Vårt mål er å nærme oss normal drift så fort som mulig, sier Midtlien

Tre grunnpilarer

I veilederen er det spesielt tre føringer som løftes fram som viktige for å sikre godt smittevern når skolene åpner igjen for 1.-4. trinn. Syke elever og ansatte skal holde seg hjemme, man må sørge for god håndhygiene og det skal være redusert fysisk kontakt. I tillegg gir veilederen konkrete smittevernråd til skolene, som for eksempel å organisere elevene i mindre grupper, legge opp til mye uteundervisning og å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så langt det lar seg gjøre.

Lekeapparatene  stengt utenom skoletid

På grunn av smittevern er skolens uteområde stengt for lek utenom åpningstiden. Dette gjelder også barnehager.