Tog langs MjøsaBane NOR skal gjennomføre årlig vedlikehold av jernbanesporet på delstrekninger i Område Nord. Dette omfatter:

  • Ballastsupplering hvor det kjøres ett tog med 10 stk. ballastvogner som tømmer ny ballast i sporet. I tillegg kommer opplasting av pukk, som vil foregå på Sørli. 
  • Sporjustering hvor det kjøres ulike typer maskiner for justering av spor, punkter og sporveksler. 

På grunn av den ordinære toggangen, må arbeidene på deler av strekningene utføres om natten. Arbeidene kan medføre støy- og støvproblemer for nærliggende bebyggelse.

Fremdriftsplan som viser strekningene for arbeidene

Ballastsupplering

15.-20.april

Eidsvoll-Hjerkinn, Lesja-Bjorli

21.-29.april

Hamar-Støren

30.april-16.mai

Oppdal-Steinkjer

18.mai-18.juni

Steinkjer-Bodø

Sporjustering

6.-24.mai

Eidsvoll-Hjerkinn

16.-18.mai

Trondheim-Hell

22.-30.mai

Hamar-Røros

27.mai-6.juli

Steinkjer-Bodø

31.mai-9.juni

Støren-Steinkjer

10.-14.juni

Oppdal-Tretten

12.-22.juni

Grong-Mo i Rana

16.-29.juni

Hamar-Støren

August og september

Detaljplanen er ikke fastlagt. Ca. 20 skift Steinkjer-Bodø i august, ca. 26 skift Steinkjer- Bodø i september, også skift i kortere perioder på øvrige strekninger.

Det kan oppstå endringer på oppsatt fremdriftsplan.