Landbruks- og matdepartementet har laget en oversikt over en del spørsmål med svar på aktuelle temaer knyttet til landbruket i korona-situasjonen:

Spørsmål og svar om korona og landbruket