17. mai tog i StangebyenDette har sammenheng med regjeringens forbud mot kultur- og idrettsarrangementer frem til 15. juni. 
Ordfører Nils Røhne forteller at han håper 17.mai kan bli en festdag tross de begrensninger dagens situasjon krever. 

– 17. mai er på ingen måte avlyst og vi skal fortsatt feire nasjonaldagen. Jeg oppfordrer alle til å stryke bunad og finstas og dele en annerledes, men fin opplevelse sammen. For kanskje mer enn noen gang trenger vi å kjenne felleskap med hverandre, sier Røhne.  

Kommunen og 17. mai komiteene er nå i gang med å planlegge en alternativ feiring som alle kan ta del i, og som er i tråd med smittevernrådene. Nasjonaldagen skal markeres, men mye av markeringen vil skje digitalt. Det jobbes med løsninger for at kransenedlegging, flaggheising og taler skal kunne overføres via nett. 

– 17.mai er en dag med sterke tradisjoner, men dette året blir vi utfordret til å tenke utradisjonelt. Vi lever i en digital hverdag og deler av feiringen vil foregå i det digitale rom. Jeg håper vi klarer å ta med oss noen av de tradisjonelle rammene også inn i dette rommet, sier Røhne.  

17.mai komiteene jobber med egne markeringer og vil selv informere om aktivitet lokalt. Korpsene kan spille som de pleier, men da med to meter avstand mellom musikantene. En vil, sammen med korpsene, se på mulige løsninger for hvordan dette kan gjennomføres. Forhåpentligvis blir det korpsmusikk på den store dagen også i år, men for å unngå at folk samles i grupper og dermed kan øke smittespredningen, blir det i år altså ikke tog eller fellesarrangement.

– Men det er jobbes med flere ideer for dagen og kanskje vil dagen by på noen hyggelige overraskelser for både store og små, avslutter Røhne.