Smittevernet tas på største alvor, når barnehagene åpner igjen tirsdag 21. april. Alle barnehagene planlegger nå for oppstarten, og følger veileder om smittevern som er utarbeidet. For at vi skal greie dette er det nødvendig å tilpasse barnehagedriften en periode.

MostphotosGode rutiner og smitteverntiltak

For å begrense smitte blir det satt i gang ulike tiltak i barnehagen og vi er avhengige av at alle gjør en innsats og følger disse. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å  

  • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • Utvide renholdsrutiner med blant annet hyppigere vask av toalett, overflater og leker
  • Ha mye aktiviteter utendørs
  • Ha mindre grupper av barn

Vi gleder oss til å åpne barnehagene igjen, selv om ikke driften blir helt som før. Vi forstår at noen kan være engstelige og bekymret, men det er viktig å understreke at beslutningen om å gjenåpne skoler og barnehager kom fra et samstemt ekspertutvalg. Gjenåpning av Stanges barnehager gjennomføres på en forsvarlig måte i henhold til smittevernfaglige rammer.

Åpningstid

De første fire dagene med åpen barnehage, vil ordinær åpningstid være kl 08.00 – 15.00. Vi ber om at foreldre med samfunnskritiske funksjoner hvor denne åpningstiden vil være utfordrende, tar kontakt med barnehagen om behov for eventuell utvidet åpningstid.

Videre jobber vi med målsetting om at vi fra uke 18 skal kunne tilby opphold utover denne tidsrammen, men innenfor ordinær åpningstid, og med klare avtaler mellom foreldre og barnehage om tidspunkt for levering og henting. Det vil i perioden framover bli lagt opp til fleksible ordninger, slik at vi kan tilpasse smitteverntiltakene og legge til rette for forsvarlige og gode tilbud i den enkelte barnehage.

Levering og henting skjer utendørs

For å unngå trengsel ved levering og henting av barn, vil vi be om en tilbakemelding om når barna kommer til barnehagen om morgenen og når de blir hentet. Den enkelte barnehage vil gi nærmere beskjed om dette.

En av barnehagens ansatte vil møte hver enkelt ute om morgenen, slik at foreldre unngår å gå inn i barnehagens lokaler.

Det er viktig at både barn og voksne vasker hender før de kommer i barnehagen og etter at de har kommet hjem.

Barnegrupper

Barna vil bli delt inn i små, faste grupper sammen med fortrinnsvis en voksen per gruppe. Barnehagen vurderer sammensetningen av gruppene.

Leker

Leker skal vaskes oftere enn før og vi må derfor begrense tilgang til antall leker i barnehagen. Det er ikke lov å ta med leker hjemmefra, men hvis barnet trenger en kosebamse for å sove, kan denne få bli med til barnehagen. Det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn. 

Utetid

Risiko for smittespredning er mindre ute enn inne. Vi vil derfor tilbringe mye tid ute. Barna må være kledd for utelek når de kommer i barnehagen om morgenen.

Syke personer skal ikke være i barnehagen

Dette gjelder både barn, foreldre og ansatte. Barn med symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer, skal ikke være i barnehagen. Barn skal holdes hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.

Foreldre med luftveissymptomer, som er i karantene eller isolasjon skal ikke følge eller hente barn i barnehagen.

Barn med kroniske sykdommer

Barn og unge har så langt ikke vist å ha høy risiko for smitte eller risiko for alvorlig forløp av covid-19. Likevel kan det være enkelte alvorlig syke barn som rådes til å unngå oppmøte i barnehage. Les mer om hvilke barn dette gjelder her.

Foreldrebetaling

I tråd med regjeringens bestemmelser, vil ordinær foreldrebetaling gjenopptas f.o.m mandag 21.april (jf midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19). Foreldrebetalingen skal gå som normalt, uavhengig om man bruker plassen helt eller delvis.

Nyttig info

  • Alle arrangementer i barnehagen avlyses ut barnehageåret (t.o.m. 31.07.20).
  • Planleggingsdagen 30.03.20 utgår. Barnehagen har åpent.
  • Utdanningsdirektoratet har laget en god informasjonsfilm for barn, som tar for seg den nye barnehagehverdagen. Vis gjerne den til barna deres hjemme.
  • Utdanningsdirektoratet har laget en god informasjonsfilm for foreldre også. Den finner dere her.
  • Vi kan også anbefale Kunnskapsdepartementets side hvor de svarer på vanlige spørsmål fra foreldre. Den finner dere her.


Det er fremdeles anbefalt at barn omgås få andre personer på fritiden og at lek først og fremst foregår utendørs.