Ordfører Nils Røhne og kommunedirektør Kaija Eide DrønenGjennom påsken har mange av våre dyktige medarbeidere sikret gode tjenester til våre innbyggere. Det er grunn til å rette en stor takk til alle dere innenfor renhold, matproduksjon, helse, pleie og omsorg og barnehage for innsatsen gjennom påsken.

Det har også hele tiden vært kontroll og oppfølging fra de som sørger for vital infrastruktur, slik som vann, avløp og strøm. 

Vi vil også berømme alle som har fått nye arbeidsoppgaver, og som dere har tatt på strak arm. Dere gjør alle en fantastisk jobb til det beste for våre innbygger. En stor takk rettes også til samfunnsmedisinske enhet, til dere på teststasjonen ved Vikingskipet, de som betjener korona-telefonen og til smittesporerne. Dere er svært viktige bidragsytere i arbeidet med å begrense den pågående korona-pandemien.

Nå går vi inn i en ny fase, der vi åpner barnehagene og småskolen. Men fortsatt er det svært viktig å minne oss alle om at den innsatsen hver oss gjør med å være nøye med håndhygiene og begrense sosial aktivitet fortsatt er de viktigste tiltakene for å dempe, og kanskje lykkes i å stoppe, smittespredningen. Sammen skal vi mestre denne situasjonen og komme videre etter at pandemien er over. Alt blir bra!

Alt blir bra

 

Hilsen

Ordfører og kommunedirektør