Disse fikk næringsstøtte i 2018Det er en situasjon som mange aldri vært i hvor man må permittere hele eller deler av arbeidsstokken. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon.

Stange kommune er opptatt av å sikre og utvikle næringslivet i kommunen, og det var et enstemmig kommunestyre som før påske ga en ekstrabevilling på 2 millioner til Stange næringsfond for 2020. Stange næringsråd som forvalter næringsfondet, ønsker å fokusere på at det også kommer en tid etter denne helt spesielle situasjonen vi er oppe i, og oppmuntrer næringslivet til å satse videre. 

- Første søknadsfrist for støtte er innen 1. mai sier leder i Stange næringsråd, Else Ormaasen.

- Formannskapet har nå vedtatt oppdaterte vedtekter for året 2020, sier ordfører Nils A. Røhne, som understreker at det er viktig for Stange å hjelpe levedyktige bedrifter i en sårbar situasjon.

Støtte til investering/utvikling

Tidligere har næringsstøtte vært forbeholdt nystartede bedrifter og eller knoppskyting fra eksisterende bedrifter. Dette videreføres, og i tillegg er det for 2020 også åpnet for at etablerte bedrifter kan få støtte til investeringer og eller utvikling. Det kan søkes om støtte til investeringer/utvikling foretatt etter 1. mai 2019 og for planlagte investeringer/utvikling i 2020. - Vi håper at vi med dette kan hjelpe næringslivet i Stange gjennom krisen sier Røhne.

Mulighet til å søke om næringsstøtte fra næringsfondet, kommer i tillegg til de ulike krisepakkene fra staten, som i større grad er ment å dekke rene driftsrelaterte kostnader.

Det er viktig for oss å se på ulike muligheter for å bidra til et sterkt næringsliv sier Røhne som også minner om krisepakken som ble presentert i egen pressemelding 30. mars hvor hovedpunktene i tillegg til næringsfond var;

  • Kort betalingstid på regninger
  • Utsettelse av frist for eiendomsskatt for næringseiendommer
  • Kommunal driftsstøtte til kultur vil bli opprettholdt.
  • Arbeide for å opprettholde fremdriften av dobbeltspor Kleverud-Åkersvika
  • Handle lokalt
  • Formannskapet skal i møte 29. april konkludere på hvilke investeringsprosjekter som kan framskyndes

- Vi håper å få inn mange kvalifiserte søknader på ekstrabevilgningen vi nå har gjort, fortsetter Ordføreren. Næringsrådet har lagt opp til en rask saksbehandling slik at støtten kan utbetales allerede i slutten av mai, avslutter Else Ormaasen.