Illustrasjonsfoto MosthpothosDet har begynt å komme nasjonale leveranser av smittevernutstyr ut til kommunene, og det er ingen akutt mangel i Stange pr dags dato.

Om noen har smittevernutstyr å avse kan det likevel komme godt med framover, og vi mottar dette vedkommunens felleslager i Romdalsvegen 6, 2335 Stange  tirsdag – fredag kl 13:00-15:00.

Alternativt på hverdager utover dette: Etter avtale på telefon 94368966 eller 91378959.

Type utstyr det vil være spesielt bruk for:

  • Engangshansker av latex eller nitril
  • Munnbind
  • Åndedrettsvern (FFP2/FFP3)
  • Vernebriller/visir
  • Desinfeksjonsmidler
  • Smittevernfrakker/ -dresser
  • Hetter (hårbeskyttelse)

Tusen takk til alle som kan bidra!