Konstituert kommunalsjef for oppvekst Heidi MidtlienBarnehagene i Stange vil åpne igjen tidligst mandag 20.april og senest mandag 27.april.

- Skole- og SFO for elever på 1.-4.trinn åpner mandag 27.april. Helsemyndighetene utarbeider i disse dager retningslinjer for oppstart og drift, og disse skal være klare 16.april. Vi er allerede i gang med å planlegge en forsvarlig gjenåpning, sier konstituert kommunalsjef Oppvekst, Heidi Midtlien.  

Mer informasjon om åpning av barnehager og skoler vil komme etter påske.

For elever på 5.-10.trinn fortsetter fjernundervisningen. Lærerne vil fortsette å gjøre det beste de kan for at fjernundervisningen skal fungere på best mulig måte for alle elever.

- Barn og unge som trenger det mest og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner, vil fortsatt kunne få tilbud om tilsyn fram til barnehagene og skolene åpner. Det er også mulighet for at familier som til nå ikke har hatt tilbud om tilsyn og som har behov, kan få det. Ta i så fall kontakt med styrer i barnehagen eller rektor ved skolen, sier Midtlien.

- Vi ønsker å takke for det gode samarbeidet og for innsatsen som legges ned både av barn og unge, foreldre og ansatte. Dette er en krevende tid for oss alle, men vi er stolte over hva vi får til sammen! 
- Vi håper alle nyter fridagene og våren selv om vi fortsatt må holde avstand til hverandre.  Og husk at selv om avstanden mellom oss kan synes stor, så er vi her for hverandre. Ikke nøl med å ta kontakt med oss ved utfordringer, bekymringer eller for å dele en gladsak, sier konstituert kommunalsjef, og ønsker alle en riktig god påske.