Illustrasjonsfoto MostphotosStange kommune kartlegger nå eventuelle behov for barn og unge i Stangebarnehagen/Stangeskolen. Familier som allerede har fått tilbud om tilsyn i perioden med stengte skoler og barnehager, blir kontaktet. Det er også mulighet for at familier som til nå ikke har hatt tilbud om tilsyn og som har behov, kan få dette i påskeuka. Ta i så fall kontakt med styrer/rektor i din barnehage/skole.

Det er viktig å påpeke at vi ikke kan love å dekke opp for alle behov, men vi kartlegger nå for å legge best mulig til rette.

Tilbudet skal gjelde for:

  • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner
  • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon.