Retningslinjer ved halmbrenning i Hamar, Løten og Stange:

Reduser halmbrenningen til et minimum:

 • søk andre alternativ for utnyttelse av halmen, eller eventuelt nedmolding
 • mest mulig av brenning bør skje om våren - tørrest halm, mindre røyk


Tidsrom og begrensning for halmbrenning:

 • halmbrenning om høsten bør foregå mellom 20. august og 1.oktober
 • unngå å brenne på fredager, lørdager, søndager og off. helligdager
  brenn ikke etter solnedgang


Ta hensyn til nære naboer og personer med astma og allergi

 • før halmbrenning bør bonden (foretaket som forestår drifta) melde fra til nærmeste naboer
  om brenning, og spesielt der hvor det er kjennskap til at noen lider av astma eller allergi


Varsling

 • brannvesenet skal IKKE forhåndsvarsles om halmbrenning. Brannvesenet varsles snarest
  dersom halmbrenningen kommer ut av kontroll.


Tenk sikkerhet

 • det må jordarbeides rundt feltet i minst 5 meters bredde for å hindre brannspredning og
  bredere enn 5 meter om det kun harves
 • ikke brenn nærmere bygninger enn 20 meter
 • ha egnet slokkeutstyr, plog el. harv i beredskap
 • det skal være vakthold ved brennestedet og i tiden etter brenning
 • brenn først av ei stripe motsatt av brenneretningen
 • ikke brenn større flater enn du har kontroll på
 • avslutt brenningen hvis værdraget fører røyken mot bebyggelse eller veger, eller det
  begynner å blåse opp, særlig solgangsbris på ettermiddag kan føre til rask vindøkning


DEN SOM DRIVER AREALET ER ANSVARLIG FOR AT DISSE RETNINGSLINJER OVERHOLDES.
DET VISES FORØVRIG TIL BRANNLOVEN OM ALMINNELIG AKTSOMHET OG STRAFFEANSVAR!


Hedmarken landbrukskontor
Blæstad
03.04.2020