Men stemningen er god, alle bretter opp ermene, og samarbeidet mellom kommunens ledelse og de tillitsvalgte fungerer meget bra. 

- Arbeidsgiversiden og representanter for de største arbeidstakerorganisasjonene i Stange kommune, kobler opp til Teamsmøter en til to ganger i uka, sier Sindre Jordet på HR-avdelingen. Her utveksles informasjon og synspunkter på ulike personalspørsmål som dukker opp i forbindelse med koronaepidemien.  

HOvedtillitsvalgte i møte med Sindre Jordet

Dette kan bl.a være spørsmål om hva som gjelder av regler og retningslinjer, og hvordan møte utfordringer med å få informert ledere og ansatte på en god måte.  Til dette møtet med de hovedtillitsvalgte, som det her kobles opp til, er Jørn Stensbak fra Fagforbundet, Eli Viksmoen fra Norsk Sykepleierforbund og Stine Grinden Pettersen fra Utdanningsforbundet klare for et møte på skjermen sammen med Sindre Jordet fra HR-avdelingen.  

Tilbakemeldingene fra de hovedtillitsvalgte så langt, er at de er fornøyd med den informasjonen de får, og som også formidles ut fra kommunens ledelse.

Og vi sier som barna som har laget plakater i vinduene på Vallset skole; ælt kjæm tell å bli bra!

Vallset skole med korona-plakater