Illustrasjon MostphotosMange av oss kan nå oppleve å få en helt annen økonomisk situasjon enn det vi er vant til. I en vanskelig økonomisk situasjon er det enda viktigere enn noen gang å planlegge økonomien sin.

NAV lederne i Hamarregionen; Hanne Sofie Holmen, Kamilla Østli, Tone Strugstad Qviller og Monica M. Jørgensen har samlet følgende tips og råd til alle som har en vanskelig økonomisk situasjon:

Permittert?

 • Du som er permittert kan ha rett til dagpenger – gå inn her og registrer deg som arbeidssøker og søk om dagpenger  https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert - Selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger anbefales du å søke. 
 • Du kan også søke dagpenger på forskudd https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/arbeidsledig#Du-kan-nå-søke-om-forskudd-på-dagpenger
 • Oppdater CV-en din på arbeidsplassen.no.

Lån og kreditt:

 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån!  Unngå å betale regninger med kreditt og ta ikke opp lån fra venner og familie.   
 • Kan du samle eller bedre betingelser på lån? Ring banken din for å høre om muligheter for å refinansiere, søke avdragsutsettelse eller få bedre rente.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk vilkårene!
 • Problemer med å betale regninger til forfall? Kontakt kreditor så raskt som mulig og fortell når du kan betale.
 • Har du fått inkassosaker? Ta umiddelbart kontakt med inkassoselskapet og fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Studielån i Statens Lånekasse? Søk rente- og betalingsutsettelse! 

Unødvendige utgifter?

 • Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer.
 • Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnementer. Se https://www.forbrukerradet.no/ for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil. Husk alle utgiftene som bilen medfører
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet). Benytt f.eks Finn.no. Husk å vise varsomhet for å unngå smitte.  Finn.no har laget «forholdsregler ved fysiske kjøp og salg på FINN».

Planer, budsjett og regninger:

 • Ta en gjennomgang av den nye situasjonen. Sett opp budsjett, og lag en plan for når du kan betale utgifter det ikke er dekning for denne måneden.
 • Sett av feriepenger og penger du får tilbake på skatten.  De kan brukes til å betale regninger du ikke har fått betalt. Spar det du kan til kommende utgifter.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte  www.husbanken.no
 • Ved trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes til namsmannen  https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag). https://www.nav.no/no/person/familie/barne-og-ektefellebidrag/beregn-barnebidrag
 • Kontroller at skattetrekket er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå?
 • Sett opp budsjett, og følg det!
 • Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt.

Hvilke regninger bør betales først?

 1. Mat
 2. Boutgifter: Boliglån, kommunale utgifter, boligforsikring, husleie og fellesutgifter
 3. Strøm
 4. Telefon/internett
 5. Barnehage/SFO/AKS
 6. Barnebidrag
 7. Nødvendig transport
 8. Forsikringer
 9.  Andre regninger

Ta kontakt med NAV Gjeldsrådgivning.

 • Telefonnummeret er 55 55 33 39. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.
 • Du kan også chatte med NAV om økonomiske problemer. 
 • NAV Gjeldsrådgivning kommer i tillegg til kommunens gjeldsrådgivertjeneste.