Illustrasjonsfoto MostphotosHun er del av en styringsgruppe nedsatt av kriseledelsen i Stange kommune som, med bistand fra Røde kors, koordinerer frivillighetsarbeidet i kommunen. 

- Røde kors gjør i dag et svært viktig og godt arbeid i å bistå kommunens innbyggere, men kommunen må ta høyde for at situasjonen kan eskalere, og ha nok frivillige til å håndtere situasjonen i tiden framover. Vi håper derfor å se enda flere innbyggere som ønsker å stille opp for hverandre, sier Dybdahl. 

For noen av kommunens innbyggere er situasjonen mer begrensende enn for andre, og de kan ikke eller klarer ikke å utføre helt nødvendige, dagligdagse gjøremål på egenhånd. I den forbindelse vil det kunne bli behov for flere frivillige som kan bistå sambygdinger med konkrete oppgaver i en ny hverdag.  

Carina DybdahlInnkjøp, transport og telefonvenn

Oppdragene vil være av konkret og praktisk art, og gjennomførbare for de fleste som er friske, og som har tid og anledning til å hjelpe. Det dreier seg i stor grad om kjøp og transport av varer, slik som mat til innbyggere i karantene/isolasjon, og medisiner til eldre med behov for helsehjelp. Det kan være behov for å ledsage særlig eldre personer til nødvendig helsehjelp, eller å bidra med informasjonsspredning til spesifikke grupper, sier Dybdahl, som understreker at behovet er håndterbart pr. nå, men at dette handler om å ha nok frivillige å ta av hvis og når det trengs. 

Det etableres også en telefonvenn-ordning for innbyggere med behov for en samtalepartner:
- Dette kan være sambygdinger som sitter mye alene og som har behov for å ha noen å prate med i hverdagen. Nå som vi omgås mindre, er det naturlig at flere føler seg ensomme. 

Ønsker du å melde seg som frivillig?

Om du ønsker å stille deg disponibel for oppdrag kan du registrere deg på www.stange.kommune.no/frivillig