Atle TeksumHan tiltrer stillingen 1.august 2020. Atle er utdannet allmennlærer, har videreutdanning fra rektorskolen og master i offentlig styring og ledelse.   

Atle Teksum er i dag tilsatt som kommunalsjef for oppvekst i Kongsvinger kommune. Han har lang og bred lederfaring mellom annet som grunnskolesjef i Elverum kommune, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Våler kommune og som underdirektør i oppvekst og utdanning hos Fylkesmannen. 

Vi ønsker Atle velkommen til oss, og ser fram til et godt og utviklende samarbeid for vekst og utvikling i Stange kommune.