Hva innebærer den månedlige prisen?

Både barnehage og SFO faktureres månedlig likt uavhengig av hvor mange dager tilbudet er åpent. Juli er betalingsfri måned, både for barnehage og SFO. I tillegg holdes både barnehage og SFO stengt 5 planleggingsdager i løpet av skole- og barnehageåret. Andre dager som er stengt er helligdager, jule- og nyttårsaften, og fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag. 

SFO er åpent alle skoledager, i tillegg er det åpent de ca. tre ukene før skolestart, høst- og vinterferie og ca. en uke etter skoleslutt. Barnehagene har tilnærmet samme åpningstid. Dette innebærer at barnehage og SFO har det samme antall åpningsdager på ca. 220 dager i året. I og med at foreldrebetalingen innkreves i 11 måneder per år, innebærer dette at det du betaler for per måned er avrundet til 20 dager. 

Fritak for foreldrebetaling

Betalingsfriperiode er fra og med den 13.mars 2020 til og med den 13. april. 2020. For både SFO og barnehage så utgjør denne perioden 19 dager betalingsfri (helg og helligdager inngår ikke). Kommunen fakturerer SFO og barnehage forskuddsvis. Det betyr at mars allerede skal være betalt, og neste faktureringsperiode er for april. Ettersom betalingsfriperiode startet i mars har vi valgt å legge inn reduksjon i pris for plass i fakturaen for april. De betalingsfrie dagene i april er også medregnet her.

For både SFO og barnehage så utgjør den betalingsfrie perioden en rabatt på 95% av det som plassen normalt ville ha kostet. Dersom den betalingsfrie perioden blir forlenget, noe regjeringen tar stilling til den 8.4.20 vil dette bli trukket av på faktura for mai måned.

Økning i gebyrsats fra 1. januar 2020 SFO

Nye priser for SFO ble ikke lagt inn i forsystemet før med virkning fra mars måned. Dette betyr at vi må etterfakturere for januar og februar den gjeldende prisøkningen. På SFO-fakturaen for april vil du se at det er lagt til ekstra beløp for både kost og opphold. Beløpet utgjør differansen for hva plassen kostet i 2019 sammenlignet med ny pris for 2020.

Har du spørsmål så vennligst ta kontakt med skolen/SFO-leder eller styrer i barnehagen.

Du kan laste ned hele informasjonskrivet her....