Vi må stå sammen for å vinne denne kampen.
En krise har rammet Norge. Selv om vi så langt, sammen, har gjort en fantastisk innsats som ser ut til å virke, er vi ikke mål. Enkeltmennesker og næringslivet er bekymret for framtiden. 
Det avgjørende for at tiltakene skal virke, er at de følges opp lojalt av alle i hver grend og hvert hjem. Det handler om solidaritet.
Ordfører og rådmann takker alle stangesokninger for innsatsen.